Malinaw na Gabay: Mga Batayang Terminolohiya sa Poker

Introduksyon sa Poker

Sa mundo ng poker, mahalagang maunawaan ang batayang terminolohiya upang magkaroon ng malinaw na gabay sa pagsusulong ng iyong kasanayan sa larong ito. Sa seksyong ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng batayang terminolohiya sa poker at iba’t ibang pangunahing konsepto na dapat maunawaan.

Kahalagahan ng Batayang Terminolohiya sa Poker

Ang pagkakaroon ng kaalaman sa batayang terminolohiya ng poker ay mahalaga upang maunawaan at maipatupad ang iba’t ibang estratehiya sa laro. Ito ay makatutulong upang maunawaan ang mga diskarte ng iba pang mga manlalaro, ang mga galaw ng mga karta, at ang proseso ng taya.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa batayang terminolohiya, mas magiging kumpiyansa ka sa iyong mga desisyon at mas mahusay mong maaaring ihanda ang iyong sarili sa mga pagkakataon na magiging bahagi ng laro. Maaari kang mag-aral ng iba’t ibang terminolohiya at mga konsepto sa poker sa aming mga artikulo tulad ng basic poker strategy at basic poker terms.

Mga Pangunahing Konsepto sa Poker

Bilang isang manlalaro ng poker, mahalaga na maunawaan ang ilang pangunahing konsepto na magiging pundasyon ng iyong kasanayan sa laro. Ang mga konseptong ito ay magbibigay sa iyo ng malinaw na gabay at batayan sa paggawa ng mga desisyon sa tuwing ikaw ay nasa mesa ng poker.

Mga ilan sa mga pangunahing konsepto na dapat tandaan ay ang:

 • Bote (Pot) – Ito ay tumutukoy sa halaga ng pustahan na nakalagay sa gitna ng mesa. Ito ang premyo na ipapamahagi sa nagwawagi ng kamay.
 • Taya (Bet) – Ito ay ang paglalagay ng halaga ng pusta sa isang kamay. Ang mga taya ay maaaring mag-iba batay sa diskarte ng manlalaro.
 • Tumawag (Call) – Ito ay ang pagpantay ng isang taya na ginawa ng isang manlalaro. Ito ay nagpapahiwatig ng interes ng manlalaro na manatili sa laro.
 • Itaas ang Taya (Raise) – Ito ay ang pagtaas ng pusta na ginawa ng isang manlalaro. Ito ay nagpapakita ng pagiging agresibo at maaaring magdulot ng pagkabahala sa iba pang mga manlalaro.
 • I-Fold (Fold) – Ito ay ang pag-atras sa isang kamay at hindi pagpapatuloy sa laban. Ito ay ginagawa kapag ang mga karta ng isang manlalaro ay hindi maganda o hindi kapani-paniwala ang pagkakataon na manalo.

Bukod pa sa mga nabanggit, mayroon pang iba’t ibang konsepto sa poker na mahalaga ring maunawaan tulad ng angkan (hand), mga karta ng komunidad (community cards), blinds, at dealer button. Ang kaalaman sa mga ito ay makatutulong upang maunawaan ang dinamika ng laro at magamit ang mga ito sa iyong kapakinabangan.

Sa pamamagitan ng pagsasanay at patuloy na pag-aaral ng mga konsepto sa poker, magkakaroon ka ng malalim na pang-unawa sa laro at magiging handa ka sa mga hamon na maaaring dumating sa iyong daan bilang isang manlalarong poker.

Mga Batayang Terminolohiya sa Poker

Sa pag-aaral ng poker, mahalaga na maunawaan ang mga batayang terminolohiya na ginagamit sa larong ito. Narito ang ilan sa mga mahahalagang salitang dapat mong malaman:

Bote (Pot)

Ang “bote” o “pot” ay tumutukoy sa halaga ng mga taya na naisasalba sa gitna ng mesa habang naglalaro. Ito ang premyo na maaaring makuha ng manlalaro na mananalo sa isang kamay. Ang halaga ng bote ay madalas na nagbabago habang nagpapatuloy ang laro dahil sa mga taya na inilalagay ng mga manlalaro.

Taya (Bet)

Ang “taya” o “bet” ay ang halagang ipinatong ng isang manlalaro bilang pagsisimula ng pagtaya sa isang kamay. Ang taya ay maaaring magpakita ng lakas o kahinaan ng isang manlalaro sa kanyang mga karta. Ito rin ang tawag sa pagdagdag ng halaga ng pusta ng isang manlalaro habang naglalaro.

Tumawag (Call)

Ang “tumawag” o “call” ay ang pagtanggap ng isang manlalaro ng halaga ng taya ng ibang manlalaro. Sa pamamagitan ng pagtawag, ang manlalaro ay nagpapahayag na handa siyang magpatuloy ng laro at magkumpiyansa sa kanyang mga karta.

Itaas ang Taya (Raise)

Ang “itaas ang taya” o “raise” ay ang pagdagdag ng halaga ng pusta ng isang manlalaro pagkatapos niyang tumawag sa taya ng ibang manlalaro. Ito ay ginagawa upang madagdagan ang pressure sa ibang manlalaro at maaaring magdulot ng pag-aatras o pagtawag ng mas mataas na halaga ng ibang manlalaro.

I-Fold (Fold)

Ang “i-fold” o “fold” ay ang pag-atras ng isang manlalaro mula sa kamay. Kapag nag-fold ang isang manlalaro, ibig sabihin ay hindi na niya itinutuloy ang paglalaro ng kamay na iyon. Ito ay ginagawa kapag hindi kumpiyansa ang manlalaro sa kanyang mga karta o sa halaga ng taya ng ibang manlalaro.

Angkan (Hand)

Ang “angkan” o “hand” ay tumutukoy sa mga karta na hawak ng isang manlalaro sa isang partikular na kamay. Ang kalidad at kombinasyon ng mga karta ng isang manlalaro ay nakakaapekto sa lakas ng kanyang kamay at sa pagpapasya niya kung ito ba ay itutuloy o aatrasan.

Mga Karta ng Komunidad (Community Cards)

Ang “mga karta ng komunidad” o “community cards” ay ang mga karta na inilalagay sa gitna ng mesa at maaaring gamitin ng lahat ng manlalaro upang makabuo ng kanilang mga kamay. Ang mga ito ay nilalabas ng dealer sa iba’t ibang yugto ng laro.

Blinds

Ang “blinds” ay ang mga obligadong taya na inilalagay ng mga manlalaro bago mag-umpisa ang kamay. Ito ay binubuo ng “small blind” at “big blind” na may maliliit na halaga ng taya. Ang blinds ay nagbibigay ng taya sa bote at nagpapalakas ng aksyon sa laro.

Dealer Button

Ang “dealer button” ay isang marka na ginagamit upang matukoy kung sino ang dealer sa isang partikular na kamay. Ito ay isang pinong plato o chip na inilalagay sa harap ng manlalaro na nakaupo bilang dealer. Ang posisyon na ito ay nagpapalit-palit sa bawat kamay.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga batayang terminolohiya sa poker, mas madali mong mauunawaan ang mga konsepto at patakaran ng laro. Maaari kang magpatuloy sa pag-aaral ng iba pang aspeto ng poker tulad ng mga taktika at basic poker strategy.

Pag-unawa sa Mga Bets at Taya

Sa paglalaro ng poker, mahalagang maunawaan ang mga konsepto ng bets at taya. Ang dalawang ito ay mahahalagang bahagi ng laro na nagpapahiwatig ng kumpetisyon at paglalaro ng pera.

Ang Tungkulin ng Small Blind at Big Blind

Sa simula ng bawat kamay sa poker, may dalawang mga manlalaro na itinuturing na small blind at big blind. Ang small blind ay ang taya na ibinababa ng manlalaro sa kaliwang bahagi ng dealer button, habang ang big blind naman ay ang taya na mas mataas na ibinababa sa kanan ng small blind.

Ang tungkulin ng small blind at big blind ay ang magsimula ng proseso ng taya sa loob ng isang putukan (round). Ito ay isang uri ng forced bet na ginagawa upang mapalakas ang action sa laro. Ang mga halagang ito ay maaaring mag-iba depende sa takdang halaga ng pusta sa isang partikular na laro.

Ang Proseso ng Taya sa Poker

Pagkatapos ng pagkakasunod-sunod ng mga blind, ang proseso ng taya ay magsisimula. Sa bawat pagkakataon na ikaw ang magtataya, mayroon kang tatlong mga pagpipilian:

 1. Tumawag (Call) – Kapag tumawag ka, sinasang-ayunan mo ang kasalukuyang taya ng ibang manlalaro upang manatili sa laro. Ito ay katumbas ng pagpantay ng halaga ng iyong taya sa ibang manlalaro.

 2. Itaas ang Taya (Raise) – Sa pagtaas ng taya, naglalagay ka ng mas mataas na halaga ng pusta kaysa sa kasalukuyang taya ng ibang manlalaro. Ito ay isang paraan upang ipakita ang pagsisikap na manalo ng mas malaking halaga o upang pangunahan ang ibang manlalaro na bumitaw mula sa laro.

 3. I-Fold (Fold) – Ang pag-i-fold ay nangangahulugang hindi mo tinanggap ang hamon ng kasalukuyang taya at inilalagay mo ang iyong mga karta sa gilid ng mesa. Sa pag-i-fold, ikaw ay umaalis sa putukan at hindi mo na kinakailangang itaas ang taya o tumawag ng mas mataas na halaga.

Sa proseso ng taya, mahalaga na magamit ang tamang diskarte at maging maingat sa pagbabantay sa kilos at mga taya ng ibang manlalaro. Ang pag-unawa sa mga banta at panalo ay magbibigay-daan sa iyo upang gumawa ng mga desisyon na nagpapahalaga sa iyong posisyon at mga karta. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa batayang poker strategy, bisitahin ang aming artikulo tungkol sa basic poker strategy.

Pag-unawa sa Mga Banta at Panalo

Sa paglalaro ng poker, mahalagang maunawaan ang mga konsepto ng bluffing, mga kombinasyon ng mga karta (hand rankings), at ang konsepto ng pot odds upang magkaroon ng matagumpay na laro.

Ang Konsepto ng Bluffing

Ang bluffing ay isang mahalagang aspeto ng poker na pumapayag sa isang manlalaro na magpakita ng kahinaan o malakas na kamay upang ilusyunan ang ibang mga manlalaro sa mesa. Sa pamamagitan ng maayos na pag-bluff, maaaring makuha ng isang manlalaro ang pot kahit na hindi siya mayroong malakas na kamay.

Upang magamit ang konsepto ng bluffing nang maayos, mahalagang maunawaan ang table image o kung paano nakikita ng iba ang iyong estilo ng paglalaro. Ang pagpapakita ng malakas na kamay sa mga sitwasyong tamang-tama ay maaaring magdulot ng takot o pag-aalinlangan sa mga kalaban, na maaaring magresulta sa kanilang pag-fold at pagkapanalo ng pot. Subalit, ang maling paggamit ng bluffing ay maaaring magresulta sa pagkalugi ng malaking halaga ng pusta. Kaya’t mahalagang maging maalam at maingat sa paggamit ng konseptong ito.

Mga Kombinasyon ng Mga Karta (Hand Rankings)

Ang mga kombinasyon ng mga karta o hand rankings ay isang sistema na nagtatakda ng halaga ng mga kamay sa poker. Sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng mga kombinasyon, maaari mong malaman kung alin ang pinakamalakas at pinakamahina na kamay sa isang partikular na laro.

Narito ang isang listahan ng mga kombinasyon ng mga karta mula sa pinakamalakas hanggang sa pinakamahina:

 1. Royal Flush – Ang pinakamatibay na kombinasyon, ito ay ang Ace, King, Queen, Jack, at 10 ng parehong suit.
 2. Straight Flush – Ang anumang limang magkasunod na karta ng parehong suit.
 3. Four of a Kind – Apat na karta na may parehong rank o halaga.
 4. Full House – Isang kombinasyon ng Three of a Kind at isang Pair.
 5. Flush – Limang karta ng parehong suit na hindi magkasunod.
 6. Straight – Limang magkasunod na karta ng iba’t ibang suit.
 7. Three of a Kind – Tatlong karta na may parehong rank o halaga.
 8. Two Pair – Dalawang magkaparehong rank na karta.
 9. One Pair – Isang magkaparehong rank na karta.
 10. High Card – Ang pinakamalakas na karta sa iyong kamay.

Sa pamamagitan ng pagkakaunawa sa mga kombinasyon ng mga karta, magiging mas madali para sa iyo na malaman kung gaano kalakas o kahina ang iyong kamay kumpara sa iba pang mga manlalaro sa laro.

Ang Konsepto ng Pot Odds

Ang pot odds ay tumutukoy sa relasyon ng halaga ng pusta sa pot sa halaga ng pusta na kailangan mong ilagay upang manatili sa laro. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pot odds, maaari mong matantya ang halaga ng iyong pusta base sa pot upang malaman kung ang pusta ay mayroong positibong inaasahang halaga o hindi.

Halimbawa, kung ang pot ay nagkakahalaga ng 1000 pesos at kailangan mong magpusta ng 200 pesos upang manatili sa laro, ang pot odds ay 5:1. Ito ay nangangahulugang kailangan mong manalo ng isang laro sa bawat limang beses para maging isang break-even bet. Kung mayroon kang isang malakas na kamay na may mataas na posibilidad na manalo, ang pusta ay maaaring magkaroon ng positibong halaga. Sa kabilang banda, kung ang posibilidad na manalo ay mababa, maaaring hindi ito magkaroon ng inaasahang halaga.

Ang pag-unawa sa konsepto ng pot odds ay mahalaga upang makapag-desisyon ng tama sa pagsusugal at maiwasan ang mga pusta na mayroong negatibong inaasahang halaga.

Sa pag-unawa sa mga konsepto ng bluffing, mga kombinasyon ng mga karta, at pot odds, magkakaroon ka ng mas malalim na kaalaman sa laro ng poker at mas magiging handa ka upang harapin ang mga hamon sa loob ng isang laro.

Mga Karagdagang Batayang Konsepto

Sa paglalaro ng poker, mahalagang maunawaan ang ilang mga karagdagang batayang konsepto upang magkaroon ng mas malalim na kaalaman sa laro. Narito ang tatlong mahahalagang konsepto: konsepto ng position, konsepto ng bankroll management, at konsepto ng table image.

Ang Konsepto ng Position

Ang konsepto ng position ay tumutukoy sa lugar ng isang manlalaro sa isang poker table at kung paano ito nakakaapekto sa kanyang mga desisyon. May tatlong pangunahing posisyon sa isang poker table: early position, middle position, at late position.

Ang mga manlalaro sa early position ay mga unang magdedesisyon at hindi pa nila alam ang mga hakbang na gagawin ng iba pang manlalaro. Mahalaga ang pagiging maingat sa mga desisyon nang nasa early position, dahil ito ay mas mataas ang posibilidad na may mga mas malalakas na kamay sa iba pang manlalaro. Sa kabilang dako, ang mga manlalaro sa late position ay mga huling magdedesisyon at may higit na impormasyon tungkol sa mga hakbang ng iba pang manlalaro. Ito ay nagbibigay sa kanila ng malaking abilidad na mag-adjust sa mga desisyon nila batay sa mga kilos ng iba pang manlalaro.

Ang Konsepto ng Bankroll Management

Ang konsepto ng bankroll management ay mahalaga sa paglalaro ng poker upang mapanatili ang pangmatagalang tagumpay. Ito ay tumutukoy sa tamang pamamahala ng iyong mga pondo o bankroll sa poker. Mahalaga na magtakda ng limitasyon sa iyong bankroll, tulad ng isang takdang halaga na handa mong ilaan para sa pagsusugal. Ang maayos na bankroll management ay nagbibigay-daan sa iyo na manatiling matatag kahit sa mga hindi inaasahang pagkabigo sa laro.

Isa sa mga pamamaraan sa bankroll management ay ang rule of thumb na hindi gumastos ng higit sa 5% ng iyong bankroll sa isang laro o round. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa malalaking pagkatalo at nagtutulong na mapanatili ang iyong financial stability. Para sa karagdagang mga tips sa bankroll management, bisitahin ang aming artikulo tungkol sa basic poker tips.

Ang Konsepto ng Table Image

Ang konsepto ng table image ay nag-uugnay sa imahe o impression na nabuo ng ibang manlalaro tungkol sa iyo habang naglalaro ka ng poker. Maaaring mangyari ito base sa iyong mga kilos, estilo ng paglalaro, at mga desisyon sa laro. Ang table image ay mahalaga sa paggawa ng mga desisyon sa poker, dahil maaaring magdala ito ng mga benepisyo o pagsubok.

Kung ang ibang manlalaro ay nakakita sa iyo bilang isang manlalarong agresibo at madalas manggulang, maaaring magdulot ito ng takot o pag-iwas mula sa kanila. Sa kabilang banda, kung ikaw ay kilalang isang manlalarong mahina at madalas na nagfo-fold, maaaring i-exploit ka ng mga manlalaro sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga taya kapag ikaw ay may malakas na kamay.

Sa poker, mahalaga na magkaroon ng kaalaman sa iyong table image at magamit ito sa iyong kapakinabangan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba pang mga konsepto sa poker, maaari kang magbasa ng aming iba pang mga artikulo tungkol sa basic poker terms, basic poker strategy, at basic poker games.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga karagdagang batayang konsepto sa poker tulad ng position, bankroll management, at table image, magkakaroon ka ng mas malalim na kaalaman at maipapahusay mo ang iyong mga desisyon sa laro. Patuloy na pag-aralan at pag-praktis ang susi sa pagiging isang proficient na manlalaro ng poker.